Vedligeholdelsesfri helleanlæg med Lithomex fast fuge ved Center for Sundhed i Holstebro

Vedligeholdelsesfrie helleanlæg

Case Vedligeholdelsesfrihelleanlæg Helleanlæg udgør en væsentlig vedligeholdelsesmæssig udfordring i stort set alle landets kommuner. Ukrudtsbekæmpelsen på kommunernes helleanlæg besværliggøres ved strenge arbejdsmiljømæssige krav samt hensyntagen til de mange bilister.  Udførslen af ukrudtsbekæmpelse er desuden forbundet med stor risiko for det udførende personale, da bilister sjældent gengælder det hensyn, det udførende personale forsøger at tage i […]

Vedligeholdelsesfrie helleanlæg Read More »