L20

Bus Rapid Transit station med fast fuge med Lithomex styrkefuger på John F Kennedys Plads i Aalborg

Bus Rapid Transit projekt i Aalborg

Case Bus Rapid Transit projekt i Aalborg En stor befolkningstilvækst sætter pres på den trafikale infrastruktur. Derfor har Aalborg Kommune, som den første kommune i Danmark, investeret i et Bus Rapid Transit projekt, der skal forbedre den kollektive bustransport på en 12 km. lang strækning fra Væddeløbsbanen, gennem midtbyen, til Nyt Aalborg Universitetshospital. Det er […]

Bus Rapid Transit projekt i Aalborg Read More »

Granit belægningssten med fast fuge med Lithomex styrkefuger på Bryggernes Plads i Carlsberg Byen i København

Bryggernes Plads i Carlsberg Byen

Case Bryggernes Plads i Carlsberg Byen i København I Carlsberg Byen i København, er byens “Rådhusplads”, Bryggernes Plads, blevet et af bykvarterets mest centrale byrum. Omkranset af ikoniske bygninger som den gamle Lagerkælder 3 og Maltmagasinet – og det nye Theodora og Christen Hus, byder Bryggernes Plads på 5.000 m2 med amfiteater, spa, restauranter, boliger, kontorer og

Bryggernes Plads i Carlsberg Byen Read More »

Lithomex styrkefuger anvendt som fast fuge mellem natursten på Torvet i Silkeborg

Torvet
i Silkeborg

Case Torvet i Silkeborg I Silkeborg, er et areal på ca. 6.000 m2 beliggende ovenpå byens centrale p-kælder, blevet omdannet til et fantastisk flot, vedligeholdsvenligt, inspirerende og brugervenligt torv. Torvet i Silkeborg er inspireret af den lokale kunstner Asger Jorn, ingeniørarbejde af Ingeniørfirmaet MOE A/S og med belægning mm. flot udført af BUUS Anlægsgartner A/S.

Torvet
i Silkeborg
Read More »

Gågaden i Horsens

Case Gågaden i Horsens Gågaden i Horsens, dvs. Jessensgade, Søndergade og Torvet er blevet omdannet til et moderne byrum til glæde for befolkningen i byen, samt for de mange besøgende turister. Bl.a. med hjælp fra Landskabsarkitektfirmaet Schul A/S og Anlægsgartner Buus A/S. I en stor del af gågaden i Horsens har man anvendt styrkefuger Lithomex

Gågaden i Horsens Read More »

Privat swimmingpool udført med fast fuge med Lithomex styrkefuger

Private badesøer og swimmingpools

Case Private badesøer og swimmingpools Badesøer og swimmingpools har naturligt et konstant vandmættet miljø, der stiller særlige krav til fugen, der anvendes.   Her er Lithomex’ styrkefuge L20 et sikkert valg, der både ser flot ud, kan modstå vandet, er langtidsholdbar og ikke har påvirkning på vandets biologi.   Swimmingpool hos privat Ved anlæggelsen af den flotte

Private badesøer og swimmingpools Read More »

Vedligeholdelsesfri fortove med fast fuge med Lithomex styrkefuger på Vingårdsgade i Aalborg

Vedligeholdelsesfrie fortove

Case Vedligeholdelsesfrie fortove I en lang række af landets kommuner anlægges vedligeholdelsesfrie fortove i en kombination af betonsten og natursten, typisk kendt som ”Københavnerfortov”. Disse fortov er zoneinddelte, hvor betonstenene er gangzone og naturstenene (chaussésten) tjener formål af at være lede- samt adskillelseslinjer. De naturstensbelagte arealer udgør en væsentlig vedligeholdelsesmæssig udfordring for kommunernes driftsenheder. Årsagen

Vedligeholdelsesfrie fortove Read More »