L50

Bus Rapid Transit station med Lithomex styrkefuger på John F Kennedys Plads i Aalborg

Bus Rapid Transit projekt i Aalborg

Case Bus Rapid Transit projekt i Aalborg En stor befolkningstilvækst sætter pres på den trafikale infrastruktur. Derfor har Aalborg Kommune, som den første kommune i Danmark, investeret i et Bus Rapid Transit projekt, der skal forbedre den kollektive bustransport på en 12 km. lang strækning fra Væddeløbsbanen, gennem midtbyen, til Nyt Aalborg Universitetshospital. Det er …

Bus Rapid Transit projekt i Aalborg Læs mere »

Granit belægningssten med Lithomex styrkefuger på Bryggernes Plads i Carlsberg Byen i København

Bryggernes Plads i Carlsberg Byen

Case Bryggernes Plads i Carlsberg Byen i København I Carlsberg Byen i København, er byens “Rådhusplads”, Bryggernes Plads, blevet et af bykvarterets mest centrale byrum. Omkranset af ikoniske bygninger som den gamle Lagerkælder 3 og Maltmagasinet – og det nye Theodora og Christen Hus, byder Bryggernes Plads på 5.000 m2 med amfiteater, spa, restauranter, boliger, kontorer og …

Bryggernes Plads i Carlsberg Byen Læs mere »

Gågade i Odense

Gågader i Odense

Case Gågader i Odense Odense centrum har de seneste år gennemgået store forandringer, bl.a. i gågaderne Fisketorvet, Vestergade og Torvegade, hvor der er kommet ny belægning med flotte natursten fra Zurface. Odense Kommune har ønsket at få vedligeholdelsesfri og æstetisk flotte fuger mellem naturstenen. Valget faldt derfor på Lithomex styrkefuger fra L-serien. Belægningen på gågaderne Fisketorvet, Vestergade og Torvegade …

Gågader i Odense Læs mere »

Kompagnistræde i Viborg

Kompagnistræde i Viborg

Case Kompagnistræde i Viborg I det smukke brostensbelagte Latinerkvarter i Viborg ligger Kompagnistræde med den smukke Latinerhave – lige op ad Viborg Domkirke. Tidligere hed strædet Pickegans, men i 1867 fik Kompagnistræde navn efter Kompagnigaarden mellem Nytorv og Store Sct. Mikkels Gade. Brostensbelægningen er ukrudtsfri, og dermed vedligeholdelsesfri, da man har valgt at bruge styrkefuger fra …

Kompagnistræde i Viborg Læs mere »

Helleanlæg i Holstebro

Vedligeholdelsesfrie helleanlæg

Case Vedligeholdelsesfri helleanlæg Helleanlæg udgør en væsentlig vedligeholdelsesmæssig udfordring i stort set alle landets kommuner. Ukrudtsbekæmpelsen på kommunernes helleanlæg besværliggøres ved strenge arbejdsmiljømæssige krav samt hensyntagen til de mange bilister.  Udførslen af ukrudtsbekæmpelse er desuden forbundet med stor risiko for det udførende personale, da bilister sjældent gengælder det hensyn, det udførende personale forsøger at tage …

Vedligeholdelsesfrie helleanlæg Læs mere »

Miljøstationer med brostensbelægning med Lithomex styrkefuge i Ole Rømers Gade i Aarhus

Miljøstationer i Aarhus

Case Miljøstationer i Aarhus Aarhus Kommune er i fuld gang med at etablere nye miljøstationer i Aarhus by. Dan Jord A/S har fået opgaven med at etablere disse miljøstationer rundt om i byen, så århusianerne kan affaldssortere deres husholdningsaffald etc. Lige nu er mere end 1.000 affaldssystemer fra Rubæk & Co. A/S gravet ned i kommunen. Rundt …

Miljøstationer i Aarhus Læs mere »