Forfatternavn:Henrik Nørgaard

Vedligeholdelsesfri fortove med Lithomex styrkefuger på Vingårdsgade i Aalborg

Vedligeholdelsesfrie fortove

Case Vedligeholdelsesfrie fortove I en lang række af landets kommuner anlægges vedligeholdelsesfrie fortove i en kombination af betonsten og natursten, typisk kendt som ”Københavnerfortov”. Disse fortov er zoneinddelte, hvor betonstenene er gangzone og naturstenene (chaussésten) tjener formål af at være lede- samt adskillelseslinjer. De naturstensbelagte arealer udgør en væsentlig vedligeholdelsesmæssig udfordring for kommunernes driftsenheder. Årsagen […]

Vedligeholdelsesfrie fortove Read More »

Privat projekt med terrasse og havestue med fuger af Lithomex Easy Fugesand

Privat projekt

Case Privat projekt Lithomex Easy fugesand er en type fugesand med rigtig gode egenskaber. Det fandt Jeppe K. fra Silkeborg ud af, da han stod med et behov for en fuge, der både virkede på familiens nyanlagte terrasse og havestue. ”Det virker så fint med italienske, hårdtbrændte udendørsklinker (120 x 30 x 2 cm) og

Privat projekt Read More »

Lithomex Deko-Drain LAR-løsning på Holstebro Station

Holstebro Station

Case Holstebro Station På Holstebro Station ønskede man, hvor der er plantet træer, en LAR-løsning med drænfelter der effektivt kan aflede regn og overfladevand. Løsningen er Deko-Drain, der består af dekorative granitskærver, som er bundet sammen af 2-komponent harpikslim. Det giver drænfelter med stor permeabilitet, der også er stabile og skridsikre. Deko-Drain felterne tåler desuden både frost,

Holstebro Station Read More »